MPS Spoločnosť Naša činnosť Pre uchádzačov Kontakt
Zmluvy Objednávky

Ochrana osobných údajov

Pracovný poriadok

Tu sú linky na...

stránka mesta Prešov (https://www.presov.sk) pre viac informácií o meste!

Mestské firmy:

stránka Dopravný podnik mesta Prešov (https://www.dpmp.sk) a informácie o k tomu!

stránka Prešov Real (https://www.presovreal.sk) a informácie k tomu!

stránka Technické služby mesta Prešov (https://www.tsmp.sk) a informácie k tomu!

stránka Pohrebné služby mesta Prešov (https://www.pohrebnictvopo.sk) a informácie k tomu!

stránka Park kultúry a oddychu Prešov (https://www.pkopresov.sk) a informácie k tomu!

stránka Správa a údržba komunikácií mesta Prešov (https://www.spravaciestpresov.sk) a informácie k tomu!

Štatút r.s.p.

Faktúry - dodávatelia

MPS_logo

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB PREŠOV, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Prečo sociálny podnik aj v našom meste ?

Mesto Prešov potrebuje komplexne riešiť viaceré témy, a to napr. opakované opravy a údržba nebytových priestorov či priestorov mestských bytov a školských zariadení, celoročná starostlivosť o zeleň, čistiace práce a upratovacie práce, čistenie verejných priestranstiev, čistenie zastávok MHD, interiérov autobusov a trolejbusov a mnohé iné aktivity. Práve zriadením sociálneho podniku mesto Prešov zjednotí podporu zamestnanosti obyvateľov a vyrieši viaceré pálčivé témy v oblasti verejnoprospešných služieb. Hlavným odberateľom poskytovaných služieb bude v tomto prípade samotné mesto Prešov a tiež ním zriadené obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto svoj obchodný podiel. Budú to taktiež základné, materské a umelecké školy, zariadenia pre seniorov a pod.

A prečo sociálny podnik ?

Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. musí dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv poskytovaním spoločensky prospešnej služby. Meranie tohto vplyvu bude dané percentom zamestnaných znevýhodnených osôb. Minimálne 30 % zamestnaných budú znevýhodnené osoby. Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. použije 100 % vytvoreného kladného hospodárskeho výsledku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je opäť pozitívny sociálny vplyv. Všeobecný registrovaný sociálny podnik dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ', ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku. Bližšie informácie sú napr. TU atď.

Výlep plagátov v meste (37 miest)- cenník :

- formát A2,A3 - 76,03 s DPH ( 1 x výlep na 37 vylepovacích miest)

- formát A1 - 117,23 s DPH ( 1 x výlep na 37 vylepovacích miest)

K tomu sa prirátava:

- prenájom 37 miest na 1 deň pre A2,A3 vo výške 3,65 s DPH/deň (x objednaný počet dní)

- prenájom 37 miest na 1 deň pre A1 vo výške 4,56 s DPH/deň (x objednaný počet dní)

Minimálna hodnota pre príjem objednávky je 110.-

Naša činnosť

Pripravujeme:

Úsek 1

Údržba a stavebná činnosť

- opravy vodovodných rozvodov v interieri

- stavebné drobné opravy a vysprávky

- sadrokartóny

- stierky

- obklady, dlažby

- maľovanie interiérov

- opravy zámkovej dlažby

- natieranie plotov

- prevádzkovanie a údržba určeného mestského mobiliáru (fontány, mestské hodiny, koše na ul. Hlavná...)

...

Úsek 2

Upratovanie a čistenie

Exteriéry

  • Letná údržba
  • komplexná starostlivosť o zelené plochy, orezávanie stromov, čistenie chodníkov a ciest, čistenie chodníkov od žuvačiek, zametanie a čistenie verejných priestranstiev ručne aj mechanicky, splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev

  • Zimná úržba

  • výpomoc pri odpratávaní snehu za pomoci techniky aj ručne, rozbíjanie ľadu, posyp ciest a chodníkov posypovým ekologickým materiálom, spriechodnenie klzkých povrchov, odvoz snehu

Úsek 3

Upratovanie a čistenie

Interiéry

  • administratívne priestory, kancelárie a obchodné priestory, priemyselné parky a výrobné haly, zdravotnícke zariadenia a nemocnice, logistické centrá a sklady, výstaviská, dopravné prostriedky
  • byty a domy

  • Kedy:

    upratovanie objektov v pravidelne dohodnutých intervaloch a časoch, zabezpečenie pohotovostnej sily počas dňa

  • dodávanie a distribuovanie hygienických materiálov

Oznamy pre uchádzačov

Voľné pracovné miesta v r. 2024- podľa dohody

- úsek údržby a stavebných činností plánuje rozšíriť svoje počty v 2024.

(Pozn.:pri pracovných pozíciach na polovičný pracovný úväzok sa plánuje po uplynutí skúšobnej lehoty prechod na plný pracovný úväzok)

.

Žiadosti, znevýhodnená osoba, zraniteľná osoba ...

Údaje a kontakt

IČO: 55472672 DIČ: 2122013927 IČDPH: SK2122013927

Adresa

vedenie: ul. Hlavná 73

prevádzka: ul. K amfiteátru

  Prešov, SK

 konateľ: 

  mpspresov@mpspresov.sk

  karolina.bortakova@mpspo.sk